Loại hình: Nghỉ dưỡng

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu

Chung cư The Roi Ecopark

Giới thiệu Vị trí Tiện ích Mặt bằng Giá bán Chủ đầu tư Ưu điểm liên hệ Tên dự án: Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương Vị trí dự án: Trên đường 70, gần trục đường Trần Hữu